Цей Договір є публічним договіром – Договіром публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

 

Цей Договір є угодою між Фізичною особою–підприємцем Труш Дар’єю Олександрівною (інтернет-магазин українського бренду LaviJoy – lavijoy.com) (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець", що включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет–магазин).

 

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

 

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт оформлення замовлення натисканням на посилання "Оформити заовлення" в кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

2. Терміни та визначення

 

2.1. «Інтернет–магазин» -сайт Продавця (lavijoy.com), створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

2.2. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.

2.3. "Категорії" - інформація про товари, розміщена в інтернет-магазині.

2.4. "Оформити замовлення" - рішення Покупця придбати товар, оформлене в інтернет-магазині.

2.5. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

 

3. Предмет договору

 

3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах Цього договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів по "Категоріям";

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.

 

4. Порядок оформлення замовлення

 

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині.

 

5. Вартість і порядок оплати замовлення

 

5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на сторінках інтернет-магазину) і вартості доставки.

5.2. Покупець оплачує замовлення в розмірі 100% передплати за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

 

6. Доставка замовлення

 

6.1. Доставка замовлення Покупцю виконується силами Продавця за допомогою транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством, якщо при оформленні замовлення було вибрано «Відправка кур'єрською службою», або силами та за рахунок Покупця, якщо при оформленні замовлення було вибрано «Самовивіз з магазину».

6.2. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

 

7. Порядок повернення та обміну товару належної якості

 

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару належної якості або обміняти придбанний товар на інший розмір або іншу модель протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження товарного чеку, упаковки, товарного вигляду і споживчих якостей товару.

7.2. У разі відмови Покупця від посилки, відправлення повертається відправнику, тобто інтернет-магазину. Оплата зворотного пересилання посилки оплачується Покупцем.

 

8. Порядок прийому та заміни товару неналежної якості

 

8.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості або обміняти товар на аналогічний належної якості, з числа наявних у Продавця протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження усіх бірок, упаковки, бездоганного товарного вигляду і споживчих якостей товару.

8.2. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

8.3. У випадку наявності недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

8.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

8.5. У випадках повернення неякісного Товару, сплачені грошові кошти підлягають поверненню Покупцю на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з повернення Товару.

8.6. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця. У випадках заміни якісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Покупця.

8.7. У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар, із збереженням товарного вигляду і споживчих якостей товару.

 

9. Права та обов'язки сторін

 

9.1. Покупець зобов'язаний:

а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

б) самостійно оформити замовлення в інтернет -магазині;

в) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника або здійснити самовивіз на умовах цього договору;

г) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

9.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.

9.3. Інтернет-магазин зобов'язаний:

а) дотримувати умов цього договору;

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком за "Каталогом", оформленим замовленням та умовами цього договору;

в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

9.4. Інтернет-магазин має право:

а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 

10. Відповідальність сторін

 

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

10.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

10.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

10.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь–яких розбіжностей виключно шляхом переговорів

 

11. Інші умови

 

11.1. Інтернет–магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті lavijoy.com

11.2. Інтернет–магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

11.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

11.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернеn–магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет – магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

11.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

11.6. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті lavijoy.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.

11.7. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

 

12. Термін дії цього договору

 

12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині lavijoy.com і діє до виконання всіх умов договору.